Logistik

Förpackning

Varje radiator/handdukstork skyddas från fabrik med EPS, wellemballage och krympfilm. Lastbäraren (pallen) är speciellt framtagen för att skydda radiatorn/handdukstorken under lagring och transport. På förpackningen/emballaget finns etikett som beskriver vad det innehåller samt så kallad ”glasetikett” där varje transportör/handhavare ser att godset skall hanteras med varsamhet.

Transport

Radiatorerna/handdukstorkarna bör transporteras i täckta vagnar. Radiator/handdukstorkspallarna eller enskilda radiatorer/handdukstorkar bör fästas så att de inte kan röra på sig under transporten. Inget annat gods får placeras ovan radiatorerna/handdukstorkarna. Vid lastning och lossning bör man ge akt på att inte skada målytan på radiatorerna/handdukstorkarna eller kasta radiatorerna/handdukstorkarna vilket framgår av märkning på emballaget.

Förvaring

Radiatorerna/handdukstorkarna bör förvaras på ett torrt ställe, och de får inte utsättas för kontakt med frätande ämnen. De bör förvaras förpackade på pallar. Radiatorernas/handdukstorkarnas emballage möjliggör att de kan staplas på varandra. Radiatorerna/handdukstorkarna bör ej förvaras utomhus - inte ens om de är täckta med plast eller presenning.