Miljöpolicy

Myson satsar på att tillverka miljövänliga radiatorer – vilket gäller under alla produkters hela livscykel. Vi använder i möjligaste mån återvinningsbara material i våra tillverkningsprocesser. De flesta av våra radiatorer fylls med biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor istället för fossila bränslen. Och eftersom våra radiatorer är elektriska kan de drivas med gröna energikällor, t.ex. solenergi, vindkraft och geotermisk energi.

Vår omsorg om miljön innebär att vi satsar på att tillverka radiatorer som minskar energiförbrukningen och därmed också dina elräkningar. Det är därför som flera av våra radiatorer har inbyggda, moderna termostater för exakt temperaturkontroll som ger dig exakt den värme du önskar utan spill. Om till exempel solen kommer in i rummet och börjar värma upp det slår termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under din valda inställning.

Vår omsorg om miljön gäller hela vägen, även när våra radiatorer är färdiga för att bytas ut. De flesta delarna är återvinningsbara vilket skonar naturen och minskar behovet av råmaterial.