Produktkvalitet

Radiatorer utsätts för tryck. Men genom omfattande tester på alla våra produkter under själva tillverkningsprocessen ser vi till att de klarar trycket. När de har maskinsvetsats synas de noggrant innan de genomgår tryck- och läckagetester. Varje radiator provtrycks i vattenfyllda kar och utsätts då för trycknivåer som vida överskrider de relevanta europeiska och internationella kraven.

Vi ytbehandlar alla våra radiatorer med värmebeständig och reptålig pulverlack. Den kompletta ytbehandlingen sker i ett antal olika steg: avfettning, fosfatering, neutralisering och tvätt med joniserat vatten, rostskyddsmålning som får torka in under 80 graders värme samt pulverlackering med epoxy-polyester för extra hållbarhet. När allt detta gjorts följer härdning i 180 graders värme, vilket ger en högglansig yta. Avslutningsvis genomgår varje radiator en noggrann kvalitetskontroll.

Vi är stolta över att ha tilldelats kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och 14001. Alla våra produkter är dessutom CE-märkta.